Subministrem

Equips per laboratori

- Equips per a laboratori : pH-metres, conductímetres, balances, estufes d'assecat, de buit, bacteriològiques i de baixa temperatura, agitadors, forns, autoclaus, mantes, calefactors, plaques calefactores, banys termostàtics, banys ultrasons, bombes centrífugues, de buit i peristàltiques, centrífugues, congeladors, termòmetres digitals, microscopis, refractòmetres, aparells per a tècniques analítiques, etc.

Reactius analítics

- Reactius analítics i mitjans de cultiu de les marques PANREAC, MERCK, PROLABO, BIOKAR, OXOID, etc.

Materials diversos laboratori

- Materials diversos per laboratori, en vidre, plàstic, metall i ceràmics (provetes, pipetes, gots de precipitat, tubs assaig, matrassos, embuts, erlenmeyers, buretes, refrigerants, picnómetros, peces esmerilades, peces especials, termòmetres. Flascons rentadors, gerres , gradetes, flascons, envasos. Càpsules, gresols, embuts Buchner, morters, etc.).